Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
 • Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική βρίσκεται σε καθεστώς αναμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017. Η διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου 2018 και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες. Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την επόμενη σειρά φοιτητών
Δομή και πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα προσφέρει:

 • τμήμα πλήρους φοίτησης διάρκειας 12 μηνών και
 • τμήμα μερικής φοίτησης διάρκειας 24 μηνών

ενώ για κάθε τμήμα φοίτησης οι φοιτητές εξειδικεύονται στις εξής κατευθύνσεις:

 • Λογιστική (Accounting)
 • Διοικητική Λογιστική (Management Accounting)
 • Ελεγκτική (Auditing)
 • Φορολογική Λογιστική (Tax Accounting)
 • Χρηματοοικονομική (Finance)
 • Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Bank & Financial Risk Management)
 • Επενδύσεις και Διαχείριση Περιουσίας (Investments & Wealth Management)
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)

* Σε κάθε κατεύθυνση προσφέρονται ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα ανάλογα με τη ζήτηση

Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία (3) προπαρασκευαστικά μαθήματα στην κάθε επιμέρους κατεύθυνση σπουδών, τα οποία προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του Προγράμματος.

Πρόγραμμα μαθημάτων ανά Κατεύθυνση

Για να δείτε τό πρόγραμμα σπουδών με κατεύθυνση:

 • Λογιστικής
 • ∆ιοικητικής Λογιστικής
 • Ελεγκτικής
 • Φορολογικής Λογιστικής

πατήστε εδώ (αρχείο pdf)

Για να δείτε τό πρόγραμμα σπουδών με κατεύθυνση:

 • Χρηµατοοικονοµικής
 • Τραπεζικής ∆ιοικητικής & ∆ιαχείρισης Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων
 • Επενδύσεις κ ∆ιαχείριση Περιουσίας
 • Χρηµατοοικονοµικής Μηχανικής

πατήστε εδώ (αρχείο pdf)