Κυριακή 19 Αυγούστου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • «Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2018-19, ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ.Πρωτ: 115609/Ζ1-9/7/2018 σχετικό έγγραφο) σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017. Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ έχει ενημερωθεί με το νέο πρόγραμμα σπουδών και τα νέα δίδακτρα που θα ισχύσουν κατά το ακαδ. έτος 2018-19.»
    Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.
  • Η Γραμματεία του ΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή το διάστημα 6/8/2018-24/8/2018. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο εν λόγω διάστημα, τα απαιτούμενα έντυπα (όπως αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων) θα μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς αρχής γενομένης της Δευτέρας 27/8/2018.
  • Η ύλη του προπαρασκευαστικού μαθήματος “Εισαγωγή στη Λογιστική” περιλαμβάνεται στο διδακτικό σύγγραμμα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» των Μπάλλα, Α & Χέβα, Δ., , 4η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, 2016, Αθήνα. Η ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9.
warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Δίδακτρα ΠΜΣ- Υποτροφίες

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ορίζονται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για το τμήμα πλήρους φοίτησης και σε επτά χιλιάδες τετρακόσια (7.400) ευρώ για το τμήμα μερικής φοίτησης. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σε επιμέρους δόσεις σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.


Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.


Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα του Π.Μ.Σ.. Το ύψος και ο αριθμός των βραβείων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης.


Επίσης οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα λήψης υποτροφιών από τους ακόλουθους φορείς:

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: χορηγεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν σε σχετικές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε άνοιξη (www.iky.gr)

 

Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης»: χορηγεί ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες ή και αλλοδαπούς που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα (http://www.onassis.gr/english/scholars/index.php)

 

Ίδρυμα Μποδοσάκη: παρέχει επιστημονικά βραβεία και εκπαιδευτικές υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες (http://www.bodossaki-foundation.gr  

 

Ίδρυμα Προποντίς: χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στους τομείς των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών (http://www.propondis.gr/default_1024.htm)

 

Ίδρυμα Λάτση: χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές με καταγωγή από την Πελοπόννησο και κατά προτίμηση από την Ηλεία. Το ίδρυμα χορηγεί συνολικά 45 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και 2 για σπουδές στο εξωτερικό.

 

Ίδρυμα Λεβέντη: απονέμει κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποτροφιών. Η χορήγηση των υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα βασίζεται αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων στο προπτυχιακό επίπεδο ή σε προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές. Η προθεσμία εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος λήγει συνήθως τον Ιούνιο (http://www.leventisfoundation.org/LeventeioGlobal/Menu/Scholarships.aspx)