Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική βρίσκεται σε καθεστώς αναμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017. Η διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου 2018 και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες. Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την επόμενη σειρά φοιτητών
Δίδακτρα ΠΜΣ- Υποτροφίες

Κόστος Σπουδών

Τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχουν ως εξής:

-Τμήμα πλήρους φοίτησης €6500 για τα ελληνόφωνα τμήματα και €6900 για τα αγγλόφωνα τμήματα

- Τμήμα μερικής φοίτησης €7800 για τα ελληνόφωνα τμήματα και €9500 για τα αγγλόφωνα τμήματα

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σε πέντε ή έξι δόσεις. Επίσης η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν στη διευκόλυνση της αποπληρωμής των διδάκτρων των φοιτητών εκείνων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

 

Χρηματοδότησης ΠΜΣ-Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45 του ΟΑΕΔ

Οι φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης μπορούν να χρηματοδοτήσουν το ΠΜΣ – μέρος αυτού ή και εξολοκλήρου- και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45 του ΟΑΕΔ

(http://laek.oaed.gr/(S(yapd01reytjqj155l2khby55))/intro.aspx)

 

Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης

Το Πρόγραμμα χορηγεί βραβεία ακαδημαϊκής επίδοσης στο 10% των καλύτερων φοιτητών κάθε κατεύθυνσης, τόσο στο τμήμα πλήρους όσο και στο τμήμα μερικής φοίτησης. Τα βραβεία απονέμονται μετά το πέρας του προγράμματος ως εξής:

v  1.500,00€ στον 1ο βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή

v  1.000,00€ στο 2ο βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή

v  500,00€ στον 3ο βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή

v  500,00€ στον 4ο βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή κ.ο.κ.

 

Υποτροφίες σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΟΠΑ

v  Το ΠΜΣ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΟΠΑ προσφέρουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή που θα επιτύχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο μάθημα επιλογής της τρίτης διδακτικής περιόδου «Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά» τη δυνατότητα να παρακολουθήσει στο μισό κόστος το  Επαγγελματικό Σεμινάριο “Shipping Derivatives and Risk Management” που διεξάγεται δύο φορές κάθε χρόνο.

v  Το ΠΜΣ προσφέρει επίσης στο μεταπτυχιακό φοιτητή που θα επιτύχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο μάθημα της 3ης διδακτικής περιόδου  «Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», τη δυνατότητα να παρακολουθήσει δωρεάν τα μαθήματα προετοιμασίας 1ου επιπέδου (διάρκειας 40 ωρών) για τη Διεθνή Πιστοποίηση Αναλυτή CIIA® (Certified International Investment Analyst) και CEFA® (Certified European Financial Analyst) που προσφέρονται από το  ΚΕΚ ΟΠΑ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών (ΕΕΠΑΜΑ)

 

Υποτροφίες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

Το ΠΜΣ έχει συνάψει πρόσφατα σύμφωνο συνεργασίας με το Masters in Advanced Studies and Financial Research του Graduate School of Management IGR-IAE του Universite de Rennes 1 της Γαλλίας. Το σύμφωνο αφορά στην ανταλλαγή δύο αποφοίτων των ανωτέρω αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων κατ’ έτος, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους στο οικείο ίδρυμα εισαγωγής τους, θα μπορούν να μεταβαίνουν στο έτερο συνεργαζόμενο ίδρυμα και να παρακολουθούν το εκεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα, χωρίς να επιβαρύνονται με δίδακτρα. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, οι οποίοι θα προτείνονται από το οικείο τους ίδρυμα, αλλά θα επιλέγονται τελικά από το ίδρυμα υποδοχής τους, με βάση τα εκεί ισχύοντα κριτήρια επιλογής φοιτητών και τις απαραίτητες βάσει νόμου τυπικές προϋποθέσεις, θα λαμβάνουν με το πέρας των σπουδών τους τον αντίστοιχο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος υποδοχής τους

 

Επίσης οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα λήψης υποτροφιών από τους ακόλουθους φορείς:

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: χορηγεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν σε σχετικές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε άνοιξη (www.iky.gr)

 

Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης»: χορηγεί ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες ή και αλλοδαπούς που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα (http://www.onassis.gr/english/scholars/index.php)

 

Ίδρυμα Μποδοσάκη: παρέχει επιστημονικά βραβεία και εκπαιδευτικές υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες (http://www.bodossaki-foundation.gr  

 

Ίδρυμα Προποντίς: χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στους τομείς των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών (http://www.propondis.gr/default_1024.htm)

 

Ίδρυμα Λάτση: χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές με καταγωγή από την Πελοπόννησο και κατά προτίμηση από την Ηλεία. Το ίδρυμα χορηγεί συνολικά 45 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και 2 για σπουδές στο εξωτερικό.

 

Ίδρυμα Λεβέντη: απονέμει κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποτροφιών. Η χορήγηση των υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα βασίζεται αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων στο προπτυχιακό επίπεδο ή σε προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές. Η προθεσμία εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος λήγει συνήθως τον Ιούνιο (http://www.leventisfoundation.org/LeventeioGlobal/Menu/Scholarships.aspx)