Δευτέρα 22 Απριλίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Δίδακτρα ΠΜΣ- Υποτροφίες

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ορίζονται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για το τμήμα πλήρους φοίτησης και σε επτά χιλιάδες τετρακόσια (7.400) ευρώ για το τμήμα μερικής φοίτησης. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σε επιμέρους δόσεις σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.


TMHMA ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018-19 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: 6.000 €


1η Δόση (προκαταβολή με την αποδοχή)1.400 €
2η Δόση (μέχρι 30//11)1.400 €
3η Δόση (μέχρι 31/1) 1.100 €
4η Δόση (μέχρι 31/3) 1.100 €
5η Δόση (μέχρι 31/5) 1.000 €


TMHMA ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018-20 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: 7.400 €


1η Δόση (προκαταβολή με την αποδοχή) 1.500 €
2η Δόση (μέχρι 31//12) 1.500 €
3η Δόση (μέχρι 31/5) 1.400 €
4η Δόση (μέχρι 31/10) 1.000 €
5η Δόση (μέχρι 31/1) 1.000 €
6η Δόση (μέχρι 31/5) 1.000 €


Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.


Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα του Π.Μ.Σ.. Το ύψος και ο αριθμός των βραβείων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης.


Επίσης οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα λήψης υποτροφιών από τους ακόλουθους φορείς:

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: χορηγεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν σε σχετικές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε άνοιξη (www.iky.gr)

 

Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης»: χορηγεί ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες ή και αλλοδαπούς που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα (http://www.onassis.gr/english/scholars/index.php)

 

Ίδρυμα Μποδοσάκη: παρέχει επιστημονικά βραβεία και εκπαιδευτικές υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες (http://www.bodossaki-foundation.gr  

 

Ίδρυμα Προποντίς: χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στους τομείς των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών (http://www.propondis.gr/default_1024.htm)

 

Ίδρυμα Λάτση: χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές με καταγωγή από την Πελοπόννησο και κατά προτίμηση από την Ηλεία. Το ίδρυμα χορηγεί συνολικά 45 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και 2 για σπουδές στο εξωτερικό.

 

Ίδρυμα Λεβέντη: απονέμει κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποτροφιών. Η χορήγηση των υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα βασίζεται αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων στο προπτυχιακό επίπεδο ή σε προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές. Η προθεσμία εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος λήγει συνήθως τον Ιούνιο (http://www.leventisfoundation.org/LeventeioGlobal/Menu/Scholarships.aspx)