Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Δανειστική Βιβλιοθήκη ΠΜΣ

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη του ΠΜΣ στεγάζεται στο χώρο της γραμματείας του Προγράμματος και λειτουργεί καθημερινά 9.00πμ-20.00μ.μ. Η Βιβλιοθήκη περιέχει πολλαπλά αντίτυπα όλων των βασικών συγγραμμάτων που διδάσκονται στο πρόγραμμα και εξυπηρετεί μόνο τους φοιτητές του ΠΜΣ.

 

Κατάλογος βιβλίων δανειστικής βιβλιοθήκης ΠΜΣ  


Msc lending library