Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Διοικητικό Προσωπικό
CV ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ EMAIL/ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αλεξανδρή Χαρά (ΠΕ)
calex@aueb.gr
0030 210 8203 856
Θεολόγου Μαρία (ΠΕ)
theologouma@aueb.gr
0030 210 8203 633
Χολή Κασσιανή (ΠΕ)
kacholi@aueb.gr
0030 210 8203 633