Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική βρίσκεται σε καθεστώς αναμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017. Η διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου 2018 και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες. Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την επόμενη σειρά φοιτητών
Διοικητικό Προσωπικό
CV ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ EMAIL/ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αλεξανδρή Χαρά (ΠΕ)
calex@aueb.gr
0030 210 8203 856
Θεολόγου Μαρία (ΠΕ)
theologouma@aueb.gr
0030 210 8203 633
Χολή Κασσιανή (ΠΕ)
kacholi@aueb.gr
0030 210 8203 633