Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017Διοικητικό Προσωπικό
CV ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ EMAIL/ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αλεξανδρή Χαρά (ΠΕ)
calex@aueb.gr
0030 210 8203 856
Θεολόγου Μαρία (ΠΕ)
theologouma@aueb.gr
0030 210 8203 633
Χολή Κασσιανή (ΠΕ)
kacholi@aueb.gr
0030 210 8203 633