Δευτέρα 22 Απριλίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Τρόπος καταβολής δόσεων τελών φοίτησης 2018-19

TMHMA ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018-19

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: 6.000 €

 

1η Δόση (προκαταβολή κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία)                     1.400 €

2η Δόση (μέχρι 30//11)                                                                                         1.400 €

3η Δόση (μέχρι 31/1)                                                                                            1.100 €

4η Δόση (μέχρι 31/3)                                                                                            1.100 €

5η Δόση (μέχρι 31/5)                                                                                            1.000 €

 

TMHMA ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018-20

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: 7.400 €

 

1η Δόση (προκαταβολή κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία)                     1.500 €

2η Δόση (μέχρι 31//12)                                                                                         1.500 €

3η Δόση (μέχρι 31/5)                                                                                            1.400 €

4η Δόση (μέχρι 31/10)                                                                                          1.000 €

5η Δόση (μέχρι 31/1)                                                                                            1.000 €

6η Δόση (μέχρι 31/5)                                                                                            1.000 €

 

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 13/9/2018 12:49:36 μμ