Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Πρόγραμμα προπαρασκευαστικών μαθημάτων 2018/19- Απαλλαγές

Απαλλαγές από τα προπαρασκευαστικά μαθήματα.

Απόφαση 1ης Συνέλευσης Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

από 11/9/2018

- Το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» πρέπει να το πάρουν όλοι οι φοιτητές πλήρους και μερικής φοίτησης που δεν προέρχονται από Τμήματα Στατιστικής, Πολυτεχνικές Σχολές ή Σχολές Θετικών Επιστημών.

-       Το μάθημα «Εισαγωγή στη Λογιστική» πρέπει να το πάρουν όλοι οι φοιτητές, Πλήρους και Μερικής Φοίτησης,  που δεν προέρχονται από Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και ΟΔΕ του ΟΠΑ, Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής και ΟΔΕ του ΠΑΠΕΙ,  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και ΟΔΕ του ΠΑΜΑΚ, και ΤΕΙ Λογιστικής Πειραιά.

-       Το μάθημα «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική» πρέπει να το πάρουν όλοι οι φοιτητές, Πλήρους και Μερικής Φοίτησης,  που δεν προέρχονται από Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΟΔΕ του ΟΠΑ, του ΠΑΠΕΙ και του ΠΑΜΑΚ, Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών.

 

  •    Παρακαλώ δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο.


  • Η ύλη του προπαρασκευαστικού μαθήματος “Εισαγωγή στη Λογιστική” περιλαμβάνεται στο διδακτικό σύγγραμμα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» των Μπάλλα, Α & Χέβα, Δ., , 4η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, 2016, Αθήνα. Η ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9.
Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 7/9/2018 2:53:15 μμ

attachementAttachement