Κυριακή 19 Αυγούστου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • «Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2018-19, ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ.Πρωτ: 115609/Ζ1-9/7/2018 σχετικό έγγραφο) σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017. Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ έχει ενημερωθεί με το νέο πρόγραμμα σπουδών και τα νέα δίδακτρα που θα ισχύσουν κατά το ακαδ. έτος 2018-19.»
    Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.
  • Η Γραμματεία του ΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή το διάστημα 6/8/2018-24/8/2018. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο εν λόγω διάστημα, τα απαιτούμενα έντυπα (όπως αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων) θα μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς αρχής γενομένης της Δευτέρας 27/8/2018.
  • Η ύλη του προπαρασκευαστικού μαθήματος “Εισαγωγή στη Λογιστική” περιλαμβάνεται στο διδακτικό σύγγραμμα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» των Μπάλλα, Α & Χέβα, Δ., , 4η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, 2016, Αθήνα. Η ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9.
warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-19
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-19
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2 εβδομάδες)  
ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9/2018
ΛΗΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10/2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/10/2018
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/10/2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4ης & 8ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/9/2018
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/9/2018
1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 9/10/2018
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/12/2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ * 7/12/2018
2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/12/2018
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12/2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/1/2019
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/2/2019
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2/2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ * 22/2/2019
3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2/2019
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4/2019
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΠΑΣΧΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4/2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/5/2019
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/5/2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ * 10/5/2019
4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5/2019
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7/2019
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/7/2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/7/2019
* ενδεικτική ημερομηνία. Η εξεταστική μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος
Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 16/7/2018 4:21:06 μμ

attachementAttachement