Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Παράταση_Προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών
Παράταση της προκήρυξης για θέσεις άμισθων μεταδιδακτορικών ερευνητών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 4/7/2018 1:06:18 μμ

attachementAttachement