Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Η ομάδα του Τμήματος νικήτρια στο CFA Research Challenge 2018
Η ομάδα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής νικήτρια στο CFA Rerearch Challenge 2018, σε τοπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.


Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 27/3/2018 4:08:27 μμ

attachementAttachement