Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017Ώρες γραφείου διδασκόντων Χειμερινό 2017
Στο συνημμένο αρχείο εμφανίζονται οι ώρες γραφείου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το χειμερινό εξάμηνο του 2017.


Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 17/10/2017 12:38:00 μμ

attachementAttachement