Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
14ο Θερινό Σχολείο στα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά

14ο Θερινό Σχολείο στα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά

Αθήνα, 28 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2017

“Let us face Reality: Real options and Applications”

Tα Τμήματα Στατιστικής, Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με το Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το 14ο Θερινό Σχολείο στα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά, 28 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου  2017 στην Αθήνα (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Το σχολείο θα περιλαμβάνει προχωρημένα μαθήματα σε σύγχρονες περιοχές των χρηματοοικονομικών μαθηματικών από καταξιωμένους ερευνητές στον χώρο. Το φετινό σχολείο θα επικεντρώσει στην εφαρμογή τεχνικών από τα στοχαστικά χρηματοοικονομικά στη διοίκηση και τη θεωρία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, και πιο συγκεκριμένα στην μεθοδολογία των εμπράγματων δικαιωμάτων (real options).

Θα προσφερθούν μαθήματα βραχείας διάρκειας σε τομείς των στοχαστικών χρηματοοικονομικών από διακεκριμένους επιστήμονες στον χώρο από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  Κεντρικός ομιλητής του σχολείου είναι ο καθηγητής Λένος Τριγεώργης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ένας από τους θεμελιωτές της θεωρίας των Real options.

Το σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές ή σε στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα και των χρηματοοικονομικών αγορών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για να ενημερωθούν σχετικά με τις νεώτερες εξελίξεις σε αυτό τον πολύ δυναμικό και γρήγορα εξελισσόμενο χώρο της στοχαστικής  χρηματοοικονομικής.

Η παρακολούθηση του θερινού σχολείου δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 15 Ιουλίου αποστέλλοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής (masterst@aueb.gr). Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 30.

Η οργανωτική επιτροπή

Α. Ν. Γιαννακόπουλος, Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ

Γ. Κουρέτας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

Α. Τσεκρέκος, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ

Σ. Ξανθόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 3/7/2017 4:11:12 μμ