Κυριακή 19 Αυγούστου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • «Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2018-19, ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ.Πρωτ: 115609/Ζ1-9/7/2018 σχετικό έγγραφο) σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017. Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ έχει ενημερωθεί με το νέο πρόγραμμα σπουδών και τα νέα δίδακτρα που θα ισχύσουν κατά το ακαδ. έτος 2018-19.»
    Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.
  • Η Γραμματεία του ΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή το διάστημα 6/8/2018-24/8/2018. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο εν λόγω διάστημα, τα απαιτούμενα έντυπα (όπως αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων) θα μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς αρχής γενομένης της Δευτέρας 27/8/2018.
  • Η ύλη του προπαρασκευαστικού μαθήματος “Εισαγωγή στη Λογιστική” περιλαμβάνεται στο διδακτικό σύγγραμμα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» των Μπάλλα, Α & Χέβα, Δ., , 4η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, 2016, Αθήνα. Η ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9.
warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- Αναγνώριση του ΠΜΣ από το ΙΙΑ

Αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal Auditors)

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διακρίθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx) ως ένα από ταThe IIA Internal Audit Awareness Program Schools. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, με έτος ίδρυσης το 1941 και έδρα τη Φλόριντα των ΗΠΑ, αποτελεί τον σημαντικότερο διεθνή επαγγελματικό οργανισμό για τους εσωτερικούς ελεγκτές με περισσότερα από 180.000 μέλη. Το Internal Audit Academic Awareness Program δημιουργήθηκε για να αναγνωρίσει την προσήλωση και τις προσπάθειες των πανεπιστημίων να προσφέρουν στους φοιτητές τους το απαραίτητο πλαίσιο γνώσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή. Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα για τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια είναι τα ακόλουθα:

  • Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για θέσεις εσωτερικού ελέγχου συμβουλεύονται τις καταστάσεις αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.
  • Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών μπορεί να διαθέσει στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια επισκέπτες ομιλητές.
  • Οι καθηγητές των αναγνωρισμένων πανεπιστημίων έχουν πρόσβαση σε διδακτικό υλικό για χρήση κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.
  • Υπάρχουν ευκαιρίες ανταλλαγής ιδεών και υλικού μεταξύ καθηγητών μαθημάτων εσωτερικού ελέγχου

Εκδότης:
Ημ/νια Δημοσίευσης: 13/1/2016 11:47:34 πμ